Profile

Janus Nuiten, 1929 Prinsenbeek - The Netherlands, Studied at the art academies of Tilburg, Breda and the National Higher Institute in Antwerp (Belgium).


Profiel

Janus Nuiten werd in 1929 geboren te Prinsenbeek. Hij studeerde aan de academies van Tilburg, Breda en het Nationaal Hoger Instituut te Antwerpen.

selfprotret

News / Nieuws    Interview (NL) 2007    Curriculum Vitae

 

He lived and worked in Antwerpen, Breda en Uden. At this moment he works in Leiden.

His focus is mainly landscape painting and graphics, in particular the structures in them. De many impressions of mountain like landscapes which he experience on his journeys to France and Spain are worked out in his art with a great variety in techniques and materials. He knows how to express his inspiration within both the miniature and large size format with a monumental impact. Many of his works can be notified as abstracts but, at the same time, they give a realistic impression. The poetry of line and textures are dominating in his works and are often expressed in a dramatic way.

Hij woonde en werkte in Antwerpen, Breda en Uden. Thans bevindt hij zich in Leiden.

Hij houdt zich voornamelijk bezig met het landschap, in het bijzonder met de structuren ervan. De impressies van de talrijke bergstructuren die hij waarneemt tijdens zijn reizen door Frankrijk en Spanje verwerkt hij in zijn schilderijen en tekeningen met een groot scala aan materialen en technieken. Hij weet zowel binnen de miniatuur als op het grote formaat op een monumentale wijze zijn landschap-impressies vorm te geven. Veel van zijn werken vallen sec genomen binnen de abstracte kunstrichting maar dragen tevens een realistische uitstraling. De poëzie van lijn en textuur zijn bepalend in zijn werken en zijn vaak op een dramatische wijze tot uitdrukking gebracht.

 
For response, send e-mail to . . . . . . . . Janus Nuiten
This page & contents are copyrighted (C)1996 by Janus Nuiten
Back to the Main Index Page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This page was edited by M2 M2