Uit Atari ST Nieuws van Januari 1996

Een afwijkend ontwerpprogramma

Vero Image

De maker van het programma Vero Image, de Amsterdamse kunstenaar Marc Marc, heeft afwijkende opvattingen over bijvoorbeeld grafische technieken. Hij heeft al diverse excentrieke en unieke programma's uitgebracht zoals Art Moderne, The Brain Wave Lab, M2Font en Columns. Vero Image is het laatste programma van zijn hand. Daarmee kan men tekeningen ontwerpen op basis van het plaatsen van objecten op een al dan niet zichtbaar raster. Deze objecten kan men zelf definieren en oproepen met toetscombinaties. Een van de toepassingen met Vero Image is het maken van een ontwerptekening voor electronica-applicaties op zogenaamd gaatjesboard. Het principe van dit programma blijkt ook zeer bruikbaar voor andere soorten ontwerptekeningen.

 

Handleiding
Vero Image word geleverd met een uitgebreide Engelstalige handleiding waarin alle mogelijkheden van het programma duidelijk worden uitgelegd. De vele functies en toepassingen zijn rijkelijk voorzien van illustraties. Ook is er een tutorial opgenomen waarmee u direct aan de slag kunt om snel vertrouwd te raken met het ontwerpprogramma.

Principe
menu pic Als men bij een tekstverwerker de letter 'A' intypt, dan verschijnt op het beeldscherm de letter 'A' op de positie waar de cursor staat. Dit komt omdat het gebruikte letterfont de letter 'A' als object 'A' beschikbaar stelt. De letter 'A' had net zo goed een object als een vierkant kunnen zijn en dan zou dus voor iedere getypte 'A' een vierkant op het beeldscherm komen te staan. Dit is ongeveer wat Vero Image doet. Omdat voor het maken van ontwerptekeningen meer nodig is dan wat functies die letters of figuurtjes op het beeldscherm kunnen plaatsen, is Vero Image van allerlei faciliteiten voorzien, die dat werk vereenvoudigen.

Objecten
Via het Pfont-menu kan men kiezen uit 10 object-sets. Het indrukken van een bepaalde toets (of combinatie) laat de editor naar de corresponderende objectpositie springen. Hierdoor weet men direct welk object men op het scherm krijgt bij de gekozen toetscombinatie. Deze kan men naar behoefte wijzigen. Met de zoom-functie en een aantal handige opties zoals spiegelen, roteren, verschuiven e.d. kan men de objectset bewerken. Met het Writer-menu kan men de denkbeeldige matrix instellen waarop de objecten verschijnen. Hier zijn 12 presets beschikbaar waarmee men variaties kan vastleggen. Vanuit dit menu gaat men naar het ontwerpscherm om de objecten 'in te typen'. Dit gaat vliegensvlug als men de toetscombinaties eenmaal kent en omdat die zelf kunnen worden bepaald, worden die ook gemakkelijk onthouden.
Op dit ontwerpscherm kunnen allerlei manipulaties plaatsvinden. Men kan een gebied definieren en dit vastleggen als een blok. Een zoek en vervang-functie ontbreekt ook niet. Een bijzondere mogenlijkheid bied de Overhead-functie. Hiermee kan men de objecten als een transparante Film over een plaatje heen plaatsen. Beiden blijven gescheiden in het geheugen aanwezig en worden alleen op het beeldscherm gemengd.

 
electro pic

 

Vastleggen
main menu pic Alle geplaatste objecten van een ontwerp kunnen worden vastgelegd in een ASC-file. Ook worden de gebruikte matrix-instellingen in een aparte file meegesaved. Men kan ook alle instellingen en objectsets vastleggen op disk en hiermee automatisch opstarten. Een gehele configuratie naladen is ook mogelijk. Als men tevreden is over een ontwerp, dan kan men de weergave op het scherm fixeren als een plaatje en dit wegschrijven. Het programma ondersteunt formaten zoals GEM IMG, Degas, Neo, Stad, DMP etc.

Tekenen
Men heeft afhankelijk van het vrije geheugen maximaal 10 tekenschermen, 10 Undo-schermen en 32 clipboard-locaties ter beschikking. Met het uitgebreid arsenaal aan teken-opties kan men niet alleen de ondergronden en rasters maken voor het 'object-typen', maar ook heel goed tekenen zoals men dat in tekenprogramma's doet. Alle basisfuncties zoals lijnen, boxen, circels en ellipsen zijn aanwezig. Ze zijn voorzien van een aantal bijzondere mogelijkheden om 'strak' of vrij te kunnen tekenen.
Men kan vullen met zelfgemaakte patronen en tekenen met brushes die men zelf kan aanmaken. Met de Text- en de Writer-functies kan men losse tekst plaatsen maar ook ornamenten samenstellen door gebruik van de originele Arabian-optie.

arabian pic

Op de tekenschermen kunnen gebieden worden gedefinieerd waarmee kan worden gemanipuleerd. Voor nagenoeg alle functies zijn er in het hoofdmenu instellingen te maken om de grafische mode in te stellen. Er is ook een zogenaamde Multiply-optie om alle teken acties te herhalen. Dit gaat erg eenvoudig door steeds hetzelfde karakter in te typen. Hiermee onderscheid Vero Image zich van andere tekenprogramma's. Hier afgebeeld staat een mogenlijkheid tot het maken van ornamenten en patronen met gebruik van de Text- en Arabian-functie.

ornament pic Met de Brushes-optie heeft men ook uitgebreide mogelijkheden om patronen en ornamenten te maken. Door in de Quantify-optie met een Brush over het scherm te wandelen, worden deze automatisch naast elkaar geplaatst, al dan niet met een bepaalde overlapping. De afbeelding laat zien wat het resultaat kan zijn.

De Quantify-optie zorgt er voor dat bij het tekenen met de muis de positie en de maten met ingestelde sprongen verlopen. Deze functie leent zich goed om met de gewone tekenfuncties technische illustraties te maken. Ten opzichte van de gespecialiseerde programma's heeft men hier het voordeel dat men het vrije tekenen kan combineren met strakke vormen die zich nauwkeurig laten definiëren.

Clipboard
Deze optie herbergt een zeer complete clipboard-functie. Er kunnen maximaal 32 blokken ter grootte van het beeldscherm in bewaard worden. Met deze blokken valt ook direct te tekenen op het scherm. Het clipboard leent zich ook uitstekend om een verzameling plaatjes van diverse formaten in één keer in te laden. Het programma zoekt dan alle laadbare files op en laad deze in het clipboard. Alle namen van de files worden onthouden en zijn weer op te roepen en te wijzigen. Als men bijvoorbeeld vaak delen uit Clipart plaatjes moet snijden en bewerken, dan gaat dat met Vero Image erg gemakkelijk.

Presets
De tekenfuncties kunnen worden samengesteld door het kiezen van bepaalde algoritmen en bijbehorende instellingen. Iedere functie die men aanmaakt, kan van een passende naam worden voorzien en zij kunnen per functie of als groep worden gesaved en geladen. Er worden voor ieder onderdeel van Vero Image diversen preset-files meegeleverd waaruit men kan kiezen om een bepaalde applicatie uit te voeren. Het geheel van deze individuele samenstelling kan men in een totaal-file vastleggen die weer oproepbaar is.

Resoluties
Het programma werkt in de drie ST resoluties. Als men in de Medium- of Lage-resolutie werkt, dan komt er een palet-editor beschikbaar waamee 20 pallettes zijn te editen. Vero Image kan ook plaatjes in de drie resoluties laden, ongeacht in welke resolutie men werkt. De herkenning en omzetting geschieden geheel automatisch. De files die het programma zelf gebruikt, zoals Brushes, Fills en Objectsets dienen echter voor iedere resolutie apart te worden gedefinieerd. De files die worden meegeleverd, zijn vooral bedoeld voor de monochroom-resolutie. Voor de kleuren resoluties worden alleen de basis-files meegeleverd. Als men Vero Image in kleur wil gebruiken, dient men eerst een aanpassing te maken. Men kan daarbij uitgaan van de meegeleverde basis-files.

 
mosaic pic

 

Conclusie
De toepassingen van Vero Image zijn legio. Behalve de electronica toepassing kan men ook bijvoorbeeld illustraties voorzien van tekst en symbolen. Alle tekeningen die voornamelijk zijn samengesteld uit segmentjes, kan men moeiteloos met Vero Image ontwerpen. Hoewel het gebruikte principe simpel is, zit de kracht ervan in de speciaal toegesneden functies van het programma. Hierdoor onstaat een geheel eigen ontwerptechniek die bij gespecialiseerde ontwerpprogramma's ontbreekt. Met Vero Image kan zeer direct worden gewerkt zonder dat men te maken krijgt met ingewikkelde en moeilijk te doorgronden functies.


Naschrift Marc Marc Twee illustraties die hier staan afgebeeld (arabian en ornamenten) waren in het oorspronkelijke artikel niet geplaatst terwijl er in de tekst van het artikel wel naar werd verwezen (foutje van de redaktie). Daarom heb ik die in deze bewerking wel opgenomen.

De bestelinformatie aan het slot van het artikel is niet opgenomen in deze bewerking. Als u interesse heeft in Vero Image (voor de Atari ST), dan kunt u mij een mailtje sturen.


Back to soft index . . . . . Back to main index

For response see Marc Marc contact file

This page & contents is Copyrighted (C)1996 by Marc Marc Amsterdam